Veranderprocessen

Organisaties zijn continu in beweging en bezig om veranderingen door te voeren. Naast de inhoud van een verandering is het proces van de verandering zeer bepalend voor de slagingskans. Voor managers is de inhoud vaak wel duidelijk, maar het proces om je medewerkers mee te krijgen in de gewenste richting is lastig.

Aanpak

Ik bied advies en ondersteuning zowel vanuit organisatieperspectief (harde en zachte kant) als de proceskant van het veranderproces. Daarbij is ook van belang welke interventies richting de medewerkers de verandering kunnen ondersteunen.

Het maken van een veranderplan is maatwerk. Het is tevens een co-productie met de opdrachtgever, omdat beide expertises van belang zijn om te komen tot een goed, constructief en succesvol veranderplan.

‘Er zijn drie constanten in het leven: verandering, keuze en principes.’
Steven Covey