Coaching managers

Alles wat beschreven staat bij individuen is ook van toepassing voor managers. Maar…… managen is meer. Je positie in een team of organisatie speelt ook een belangrijke rol. Een manager bevindt zich in een ander krachtenveld.

  • Het kan zijn dat je als individu je zaken prima voor elkaar hebt, maar het lukt je niet om een of meerdere medewerkers mee te krijgen in de gewenste richting.
  • Of je hebt moeite om jouw afdeling goed te positioneren in een Managementteam of bij je eigen manager.

Een veel gebruikte manier om hiermee om te gaan is nog harder gaan werken en meer van hetzelfde te doen, dit is een valkuil. In zulke situaties is het juist tijd om afstand te nemen, je te bezinnen en een nieuwe aanpak te proberen.

Aanpak

Vanuit mijn invalshoek van Kracht en Invloed gaan we op zoek naar je kracht en jouw manier van effectief beïnvloeden.

Dit doen we door te kijken naar de situatie

  • wat speelt er?
  • wat is jouw rol?
  • wat zijn de feiten en de emoties?
  • Wat gaat goed en wat is lastig?
  • Hoe oefen je invloed uit?
  • Jouw omgeving; welke krachtenvelden spelen er en wat doet dat met jou?

De belangrijkste stap is om te kijken waar je kracht zit. Hoe kun jij die inzetten om je invloed uit te oefenen. Want als je vanuit je kracht handelt blijf je heel dicht bij jezelf en kun je op een authentieke manier leidinggeven. Je hoeft niet vanuit macht te handelen om invloed uit te oefenen en mensen in beweging te krijgen om de gewenste richting in te gaan.

Authentiek leiderschap is de basis van een lange en boeiende carrière.

‘Management is het efficiënt beklimmen van de ladder van succes. Leiderschap bepaalt of de ladder tegen de juiste muur staat.’
Steven Covey